Türkiye’nin dijital dönüşüm notu geriledi

Türkiye’de dijital dönüşüm bakımından 2019 yılından beri kaydedilen ilerleme, 2022’den itibaren gerilemeye başladı. Gerilemede özellikle bir yıldan fazla süredir Türkiye ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu makroekonomik istikrasızlık ve yatırım ortamın bozulması etkili oldu. Gerilemedeki ikinci etken ise dijital dönüşüm süreci dünyada ivmelenirken Türkiye’de yavaşlıyor.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından hazırlanan Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2022 Raporu’na göre Türkiye’nin 2022 yılı dijital dönüşüm endeksi 2021’e göre yüzde 2.8’lik düşüşle 5 üzerinden 3.12 olarak ölçüldü. Genel endeks değerini oluşturan 64 alt göstergenin 35’i 2022’de gerilerken, 23 göstergenin endeks değeri arttı, altı göstergenin değeri ise değişmedi.

İş dünyası mensupları tarafından doldurulan anketler ve 139 ülkeden alınan verilerin analiz edilmesiyle oluşturulan rapor, ekosistem, yeterlilik, kullanım ve dönüşüm olmak üzere dört ana bileşen ve 10 farklı boyutta Türkiye’nin dijitalleşme performansını ortaya koyuyor.

Rapordan öne çıkan bulgular şöyle:

  • 2022 yılında, endeksi oluşturan Ekosistem, Yeterlilik, Kullanım ve Dönüşüm bileşenlerinin endeks puanının düştüğü gözlendi. 2021 yılında Türkiye’nin dijitalleşme notunu aşağı çeken en önemli bileşen “Ekosistem” bileşeniyken, 2022 yılında “Dönüşüm” bileşeni oldu.

DURAKSAMA DÖNEMİ

  • Endeks verileri, Türkiye’nin dijital dönüşüm için kapasitesinin uygun olduğunu ve 2019’dan itibaren ilerleme kaydettiğini ancak 2022 itibarıyla dijital dönüşümün duraksadığını gösteriyor.

  • Döviz kurundaki artış; satışlar, yatırımlar, ithalat, istihdam, kârlılık ve verimlilikte düşüşe yol açtı. TL’nin değer kaybetmesi ihracat artışını getirmekle birlikte cari açığa istenen pozitif katkı sağlayamadı, ithal mal ve yarı mamuller iç pazarda giderek daha maliyetli hale geldiler.
  • Yapay zekâya dayalı uygulama alanlarının artacağı, bulut bilişime yatırımın önceliğini sürdüreceği, siber güvenlik ve mevcut sistemlerin modernizasyonu gibi alanların öncelik kazanacağı öngörülmektedir.
  • Sektör fark etmeksizin tüm şirklerin yetkin personellerini mutlu edecek, özellikle beyin göçünü engelleyecek stratejiler uygulaması gerekiyor.

“BEYİN GÖÇÜ ENGELLENSİN”

  • Beyin göçünün önüne geçmek ve gençlere daha iyi koşullar oluşturmak için kamu ve özel sektör stratejik işbirliği yapmalıdır.
  • KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve finansmana erişim sıkıntılarının giderilmesi, iletişim dünyasındaki yerlerini güçlendirecek 5G ya da fiber yatırımların hızlanması önem taşıyor.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan, “Avrupa Birliği’nin ‘2030 Dijital On Yıl’ için koymuş olduğu iddialı hedefleri, ülkemizin potansiyeli ve hedefleri dikkate alındığında bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ulusal vizyonumuzun güçlendirilmesi, altyapı yatırımlarının hızlandırılması, girişimci ekosisteminin ve nitelikli işgücü kaynağının geliştirilmesi gerekiyor” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir