Mahmut Tanal paylaştı: Üsküdar’da belediye araçlarıyla AKP kampanyası!

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesapları üzerinden, Üsküdar Belediyesi’ne ait araçlarla AKP’nin Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen’in seçim afişlerinin asıldığını gösteren video ve fotoğraflar paylaştı. Tanal, “Seçim Kanununda belirtilen yasaklara uymayan, TCK’ya göre suç işleyen Üsküdar Belediyesi’nin ilgili görevlileri, yetkilileri hakkında vakit kaybetmeksizin gerekli yasal adımlar atılmalıdır” dedi.

Adil ve eşit koşullardaki bir seçim yarışının ortadan kaldırıldığı ifade eden Tanal, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın derhal soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

Videoyu sosyal medya platformu X üzerinden paylaşan Tanal, şu ifadeleri kullandı:

“Bir AKP klasiği! İstanbul’da tüm kamu kaynakları, devletin imkanları, AKP belediye başkan adayları için kullanılıyor. Bu sefer Üsküdar’da suçüstü yakalandılar! Vatandaşın hizmetinde olması gereken Üsküdar Belediyesi’nin resmi araçlarıyla, mevcut Üsküdar Belediye Başkanı ve AKP Adayı Hilmi Türkmen’in fotoğraf ve imzasının işlendiği, !Üsküdar Bilir, Gerçek Belediyecilik Ak Parti’dir! sloganının yazıldığı afişler asıldı.

AKP’nin yeniden aday gösterdiği Hilmi Türkmen’in seçim afişlerinin ilçenin görünür noktalarına asılmasında, Üsküdar Belediyesi personeli kullanıldı. Belediyeler dahil, tüm kamu kurumlarının resmi araçları/iş makineleri, vatandaşlardan toplanan vergilerle alınmaktadır. Bu araçlar ilgili kuruma, kamu hizmetinin yerine getirilmesi için tahsis edilmektedir. Kamu kurumu araçlarıyla AKP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen’in propaganda niteliğindeki tanıtım ve reklam afişleri asılamaz. Bu türden siyasi çalışmalar için resmi plakalı araç tahsis edilemez, personel görevlendirilemez. Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesine göre, “Görevi kötüye kullanma” suçu işlenmiştir.

Bu örnekte de görüldüğü üzere, adil ve eşit koşullardaki bir seçim yarışı ortadan kaldırılıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın derhal soruşturma başlatması gerekiyor. Bu konunun takipçisi olacağız. Üsküdar’da, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a aykırı hareket ediliyor. 298 sayılı Kanun’un 62. maddesinde, ‘Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalışanların, ilan dağıtamayacağı’ vurgulanmaktadır.

Yine Kanun’un 63. maddesinde, “62’nci maddede sayılanlarla, umumi menfaatlere hadim cemiyetler ve bunlarda görev almış bulunan memur ve hizmetliler seçimlerde de tarafsızlıklarını muhafaza etmek zorundadırlar” denilmektedir. Söz konusu Kanunun 63. maddesinin (a) ve (b) fıkrasında açık ve net şekilde şu vurgu yapılmaktadır:

‘Yukarıda yazılı olanların, 5830 sayılı kanunda yazılı yasak hükümleri saklı kalmak üzere seçim süresince:

  1. a) Siyasi partilere veya adaylara her ne nam ile olursa olsun bağış ve yardımlarda bulunmaları,
  2. b) Memur ve hizmetlileriyle her türlü araç ve gereç ve imkanlarını siyasi bir partinin veya adayın emrinde veya herhangi bir siyasi faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırmaları yasaktır.

Birinci fıkrada yazılı olanlarla, Bankalar Kanununa tabi teşekküllerin, siyasi bir partinin lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyuna tesir etmek maksadiyle her türlü yayınlarda bulunmaları yasaktır.

Daha önce basılmış ve yayınlanmış ve yukarıki fıkradaki mahiyeti taşıyan her türlü kitap, broşür, afiş ve bunlara benzer yayınlar da aynı hükme tabidir. Seçim Kanununda belirtilen yasaklara uymayan, TCK’ya göre suç işleyen Üsküdar Belediyesi’nin ilgili görevlileri, yetkilileri hakkında vakit kaybetmeksizin gerekli yasal adımlar atılmalıdır. Eğer AKP’nin Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen, kendine çok güveniyorsa, belediye imkanlarını kullanmaktan vazgeçerek, CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayımız Sinem Dedetaş’la eşit şartlarda yarışmalıdır. Ancak görüyoruz ki, korku dağları sarmış! Hilmi Türkmen, seçimi kaybedeceği endişesiyle can havliyle belediyenin tüm imkan ve olanaklarını, personel ve araçları, kendi şahsi seçim kampanyası için seferber ediyor.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x