Üç kurumdan ‘iklim değişikliği rehberi’ niteliğinde yeni rapor

Başak Nur GÖKÇAM

Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) tarafından, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Allianz Türkiye iş birliğinde Escarus (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlık A.Ş.) danışmanlığında hazırlanan “İklim Değişikliği Raporlaması Genel Görünüm Raporu” yayınlandı.

Lansmanda raporun sunumunu gerçekleştiren Escarus Direktörü Melis Bitlis, “Bu anlamlı raporu geniş bir paydaş kitlesine hitaben hazırladık. Sürdürülebilirlik ve iklim temelli raporlamalar alanında gün geçtikçe çeşitlenen standartlar ve yükümlülükler bu alanda yolun başında olan şirketleri zorlayabiliyor. Raporun farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler için kılavuz görevi görecek en önemli özelliklerinden biri de raporlama standartları ve iklim senaryoları hakkında karşılaştırmalı bilgiler sunması.

Bu değerli çalışma ile şirketler için kavramları daha anlaşılır bir hale getirecek bir yönlendirme sunmayı amaçlıyoruz” dedi. Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras da, “ERTA olarak kurumlarımızın gelişimine katkı sağlamak üzere ürettiğimiz bu çalışma, ERTA İklim Değişikliği, Çevre ve Sürdürülebilirlik Çalışma Komitesi’nin çalışmalarının bir ürünüdür.

Bu doküman, işletmelerin sadece kâr odaklı değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkilerini de dikkate alarak daha sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atmalarını sağlayacak. Bu ihtiyacı karşılamak üzere geliştirilen iklim temelli raporlamalar ve global sürdürülebilirlik standartları çerçevesinde önemli gelişmelerin gözlendiği bu dönemde, entegre düşünce felsefesini tüm iş modellerinde içselleştirmiş, şeffaf ve güvenilir veriye dayalı bir kurumsal raporlama dilini benimsemiş kurumların değer yaratma sürecinde önemli rekabet avantajına sahip olduğu da açıkça görülüyor” dedi.

Şirketlerin kurumsal başarılarını artırması ve global ortamda rekabet avantajı sağlayabilmesi için, iklim temelli raporlamaların çok daha anlaşılır ve uygulanabilir hale gelmesinin önemine vurgu yapan Aras, “Biliyoruz ki halihazırda entegre raporlama yapan kurumlar önemli rekabet avantajı elde edecekler.

Dolayısıyla rapor yapmaya yeni başlayacak kurumların öncelikle mevcut raporlama süreçlerini ve sürdürülebilirlik performanslarını ölçmeleri önem taşıyor. Veri toplama yöntemlerini gözden geçirmeleri, aynı zamanda bu şirketlerin risk değerlendirmesi yapmaları, kapasite gelişimlerini desteklemeleri ve kurum içi her düzeyde farkındalık seviyelerini artırmaları aciliyet gösteriyor” ifadelerinde bulundu.

“Özel sektörün karşılaşabileceği engellerde yol gösterici olacak”

Raporun önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalarda özel sektörün karşılaşabileceği engelleri aşmak adına fayda sağlayacak yol gösterici bir kaynak olacağına inandığını vurgulayan TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Meral Murathan da, “Raporlamaların şeffaflık ve hesap verilebilirlik temelinde kurgulanması ve ülkemizin kalkınma hedefleri, iklim değişikliği eylem planları ile uyumlu biçimde hazırlanması dönüşüm yolculuğunda hepimize yön vermek adına büyük bir değer taşıyor” dedi.

“Şirketlerin işini kolaylaştıracak”

ERTA İklim Değişikliği, Çevre ve Sürdürülebilirlik Çalışma Komitesi’nin eş başkanlığını yürüten Allianz Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı Ersin Pak ise “Halka açık olmayan şirketler arasında, sigorta ve emeklilik sektöründe ve Allianz Grubu’nda entegre rapor yayımlayan ilk şirket olarak, 2019’dan bu yana sektörümüze ve tüm ekosistemimize iyi uygulama örneği olmasını umduğumuz raporlamamızı yapıyoruz.

Bu süreçte kazandığımız deneyimden yola çıkarak, iklim temelli raporlama sürecindeki şirketlerin işini kolaylaştıracak rehber kaynağa ihtiyaç olduğunu gözlemledik. Şirketlerin çevre ve iklim başlığı altında önceliklerini doğru şekilde belirleyerek, verilerini tutarlı, sistemli ve ayrıntılı bir şekilde raporlamasını kolaylaştıracak nitelikte bir çalışma oldu” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x